2nd generation side-grip piler and UP/DOWN hammer

Sivu-Otto pontiniskijän ja Up&Down vasaran

HISTORIA

Yrjö (Ykä) Raunisto on maanrakennus urakoitsijan poika, joka 50-luvun alussa yksin 7-vuotiaana ajoi Cat D8:n puskukonetta. Koulutukseltaan hän on koneinsinööri ja toimi ”palkallisena” mm Åkermans’n ja Hitachi’n teknillisenä johtajana.

Yrittämisen hän aloitti vna 1984 aloittaen NPK hydr. vasaroiden maahantuonnin ja vuonna 1987 hänen maahantuontiyrityksensä toi ensimmäisen Kobelco kaivukoneen Suomeen.

Niin NPK kuin Kobelco olivat jo 2-4 vden jälkeen markkina- kakkosia Suomessa.

Tämä todella nopea markkinoiden valtaus perustui heidän kehittämäänsä ”TSS” (Trouble Shooter Saleman) myyntitapaan; eli myyjä on ensisijaisesti  asiakkaan ongelmien ratkaisija kuin konventionaalien myyntimies.

Miten Sivu-Otto pontiniskijän idea löytyi:

Vna 19988 Yrjön yhtiö maahantoi ensimmäisen, kaivukoneasenteisen, päältä lyövän pontiniskijän. Sitä ennen 99%:sti kaikki pontit oli ajettu nosturiasenteisella vibralla.

Koska työkustannukset putosivat jopa 50%:ia niin NPK saavutti nopeasti 70-80%:ia Suomen markkinoista.

Vna 1990 Pekkinen Oy:n tekn.joht. Virkkunen otti yhteyttä Ykä’ään ja kommentoi: ”NPK on erinomainen pontiniskijä, mutta jos pontti on yli 8m:iä pitkä, meidän on otettava nosturiasenteinen ja se työ maksaa; tee jotain Ykä”!! Vna 1991 keksimme Sivu-Otto idean ja loppu on menestyksellistä historiaa.

– Sivu-Otto teki saman työn keskimäärin 40%:ia edullisemmin ja ainoana turvallisesti

– Veimme Sivu-Ottoja 42 eri maahan ja muutamissa maissa Sivu-Otto teki jo 60-70%:ia kaikista ponttitöistä

Miten löydettiin idea 2:sen sukupolven Sivu-Ottooni?

Erikoisesti ”TSS” myyntitavan kautta saimme palautetta kymmeniltä eri asiakkailta ja kuljettajilta mm. seuraavasti;

 1. ”Kun olen vaihtanut Sivu-Otolta päätyottoon, niin pontti tunkeutuu välittömästi >20%:ia nopeammin – miksi?”
 2. ”Miksi pontti ”ravistaa” niin paljon vibrattaessa”?
 3. ”Pontin tartuntaleuat liukuvat liian helposti ja kuluvat”
 4. ”Vibralaakerit kuumenevat kovassa maassa ja..”?
 5. ”Auto-ohjauksen pitäisi olla tarkempi ja helpompi käyttää – manuaali ohjauksella liian paljon hitsausta ja     vaimennuskumien korjausta”.
 6. jne, jne

Kirjoitimme ongelmat/haasteet ylös ja 2:sen sukupolven Sivu-Otto oli keksitty

– ”Centric hit” ratkaisi kohdat 1. 2. 3. ja 5

– täydellisesti toteutettu voitelu/jäähdytys ratkaisi haasteen 4.

Hyvin nopeasti asiakkaat raportoivat uusia havaintoja:

– ”Centric hit” vibra on huomattavasti voimakkaampi kuin konventionaalinen samassa kaivukoneessa”

– ”Centric hit” aiheuttaa paljon pienemmän maatärinän”. Tästä johtuen mittasimme, RaMeC’n aiheuttaman

maatärinän ja jopa lisensioitu mittaaja oli yllättynyt: ”en ole koskaan mitannut näin matalia maa-tärinä-

arvoja”

 

Miten keksimme Up&Down vasaran??

Useimmat pontiniskijäurakoitsijat raportoivat

 1. 1. ”mitä kovempi maa, sitä enemmän hydrauli-tehoa tarvitaan ja silloin tällöin työteho rajusti hidastuu tai

joudumme jopa tuomaan työmaalle 400-600 hevosvoimaisen kilpailijan”

 1. ”jos pontti on 2—6 kuukautta savessa tai Silt’ssä niin meillä on suuria ongelmia pontin ylösvedossa
 2. ”Jos vibralla ajetaan Silt’iin (”London clay”) niin pontista tuleva maatärinä ”ajaa” voitelevan veden pois ja

maa kovettuu lähes betoniksi, eli vibrallamme pontin tunkeutuminen maahan loppuu siihen paikkaan”

 1. ”Sivu-Otolla putkipaalujen työkustannukset putoavat jopa 70-80%:ia, mutta tarvitsemme paalukoneen

paalun kantavuusarvojen mittaamiseen”

 1. ”Jos putkipaalu kohtaa kiven tai vastaavan ja vääntyy, eli emme kykene vetämään sitä ylös

uusiokäyttöön.”

 

Kuten 2:sen Sukupolven Sivu-Oton tuotekehittelyssä saimme raportit ”TSS” myyntikanavalta ja kirjasimme haasteet/toivomukset ylös ja ratkaisimme ne.

 

Kuten RaMeC’n pontiniskijän kohdalla myös vasaran kohdalla lopputulos oli positiivisempi

– kehitimme markkinoiden VOIMAKKAIMMAN vasaran

– kehitimme AINOAN markkinoilla olevan vasaran joka lyö myös ylöspäin

– kehitimme aivan uuden tavan rikkoa kiviä/”puldereita” (kutsumme sitä ”shock wave” systeemiksi)